هنرهای تجسّمی

همه دوره های ادبی جواهر سازی هنرهای تجسّمی زبان های خارجی موسیقی روش تحقیق و نگارش علمی مدیریت کسب و کار نرم افزار و گروه معماری
شماره نام دوره آموزشی مدت زمان تاریخ شروع
فوتوشاپ برای عکاسان 20 ساعت
طراحی پوستر مقدماتی 20 ساعت
عکاسی 20 ساعت
خوشنویسی، تذهیب و قطعه سازی 30 ساعت
نگارگری 30 ساعت