آشنایی با روش تحقیق کیفی

۵ جلسه ۴ساعته/ شهریه: ۲۵۰٫۰۰۰ تومان/ سه شنبه‌ها ۱۵ تا ۱۹/ همراه با گواهینامه پایان دوره

طول مدت:
20 ساعت

کلیات و مفاهیم پایه

  • هستی‏‌شناسی جنبش روش‌شناختی کیفی
  • معرفت‏‌شناسی جنبش روش‌شناختی کیفی
  • روش‏‌شناسی جنبش روش‌شناختی کیفی
  • پرسش‌های روش‌شناختی

مقایسه جنبش‌های روش‌شناختی کمّی، کیفی و ترکیبی

طبقه‌بندی پارادایمی در علوم انسانی بر اساس سه جنبش روش‌شناختی

جنبش کمّی: پارادایم‌های اثباتی، پسااثباتی، خردگرایی انتقادی و واقع‌گرایی اجتماعی انتقادی

جنبش کیفی: پارادایم‌های تأویل‌گرایی کلاسیک و معاصر، برساختی-تفسیری، کنش متقابل نمادین، پدیدارشناسی، روش‌شناسی مردمی و نظریه ساختاربندی گیدنز

جنبش ترکیبی: رویکردهای پراگماتیسم کلاسیک و نوپراگماتیسم

    پارادایم‌های انتقادی: رویکردهای انتقادی، فمینیسم و پست‌مدرن

آشنایی با استراتژی پژوهش کیفی

  • استراتژی پژوهش استفهامی

  انتخاب داده‏ها

روش‌های نمونه‏گیری

گردآوری، تقلیل و تحلیل داده‏ها

فنون گردآوری داده‌ها در جنبش روش‌شناختی کمّی

مصاحبه، روایت، گروه‌های متمرکز

فنون تقلیل داده‏ها در جنبش روش‌شناختی کمّی

کدگذاری باز و محوری، پروراندن مفاهیم، سنخ‌شناسی

روش‌های تحلیل داده‏ها در جنبش روش‌شناختی کمّی

نظریه مبنایی، تحلیل گفتگو، تحلیل گفتمان، تحلیل ژانر، تحلیل محتوا و …

آشنایی با روش‌های تحقیق کیفی

مطالعه موردی، مونوگرافی، اتنوگرافی، اتنومتدلوژی و …

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --