مرکز توسعه آموزش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، یکی از زیرمجموعه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بوده که با هدف ارائه‌ آموزش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعي به دانشگاهيان (دانشجويان، كاركنان و استادان) فعاليت مي‌كند. همچنین خانواده‌هاي دانشگاهيان و شهروندان فرهيخته نيز مي‌توانند از خدمات اين مركز بهره‌مند شوند و به هنرجويان در صورت گذراندن کامل دوره‌ها، گواهينامه پايان دوره اعطا خواهد شد.