کلاس­های تابستان ۱۳۹۶

برای کسب اطلاعات بیشتر همه گروه ها با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

۶۶۴۱۹۲۱۱     ۶۶۴۱۹۲۱۲      ۶۶۴۱۹۳۹۱

                                                 
نام دوره زمان شروع کلاسها متد آموزشی تعداد جلسات طول دوره شهریه (ریال)
زبان انگلیسی ۱۲ تیرماه Four Corners ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان اسپانیایی ۱۲ تیرماه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان فرانسوی ۱۲ تیرماه Alter Ego ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان ایتالیایی ۱۲ تیرماه Espresso ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان آلمانی ۱۲ تیرماه Menschen- Sicher ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان روسی ۱۲ تیرماه کتاب راه روسیه ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان ترکی استانبولی ۱۲ تیرماه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان عربی ۱۲ تیرماه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان چینی ۱۲ تیرماه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان کره ای ۱۲ تیرماه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان ژاپنی ۱۲ تیرماه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
                                                            برنامه زبان­های خارجی تابستان ۱۳۹۶  اسپانیایی، فرانسوی و کره ای به تفکیک 
Level 1 دوشنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Level 2 پنجشنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Level 3 شنبه – دوشنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Level 4 پنجشنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Level 5 سه شنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Level 9 پنجشنبه Prisma ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰

 

B 2

 

شنبه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰

(Conversacion Inicial)

مکالمه ۱

چهارشنبه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰

(Conversacion Intermedia)

مکالمه ۲

سه شنبه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۲۰۰۰۰۰

(Conversacion avanzada)

مکالمه۳

 

چهارشنبه جزوه استاد ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان فرانسه ۱ شنبه-دوشنبه ۱۵-۱۷ *** ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان فرانسه ۲ شنبه-دوشنبه ۱۷-۱۹ *** ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان آلمانی ۲ پنجشنبه ۱۰-۱۳ *** ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان کره ای ۱ پنجشنبه ۱۳-۱۶ *** ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
زبان کره ای ۲ پنجشنبه ۱۶-۱۹ *** ۱۵ جلسه دو ماه و نیم ۱۷۰۰۰۰۰
Word، Excel ICDL 1 ۲۸ساعت یکشنبه / پنجشنبه ۹-۱۳ ۱۵۰۰۰۰۰
Access،PowerPoint  ICDL 2 ۲۸ساعت یکشنبه / پنجشنبه ۱۴-۱۸ ۱۵۰۰۰۰۰
مقدماتی (گروه یک) ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۰-۱۳ ۳۲۰۰۰۰۰
مقدماتی (گروه دو)۳DMax ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۶-۱۹ ۳۲۰۰۰۰۰
مقدماتی (گروه سه)۳DMax ۴۲ ساعت جمعه ۱۴-۱۹ ۳۲۰۰۰۰۰
پیشرفته (گروه یک) ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۳-۱۵ ۳۲۰۰۰۰۰
پیشرفته (گروه دو)۳DMax ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۳-۱۶ ۳۲۰۰۰۰۰
پیشرفته (گروه سه)۳DMax ۴۲ ساعت پنجشنبه – جمعه ۱۶-۱۹ ۳۲۰۰۰۰۰
(گروه یک)AutoCAD ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۳-۱۶ ۳۲۰۰۰۰۰
(گروه دو)AutoCAD ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۰-۱۳ ۳۲۰۰۰۰۰
(گروه سه) AutoCAD ۴۲ ساعت جمعه ۱۴-۱۹ ۳۲۰۰۰۰۰
(گروه یک)V – Ray ۳۶ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۶-۱۹ ۵۰۰۰۰۰۰
(گروه دو)V – Ray ۳۶ ساعت یکشنبه- سه شنبه ۱۱-۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰
(گروه سه)V – Ray ۳۶ ساعت جمعه ۱۴-۱۸ ۵۰۰۰۰۰۰
نقشه کشی معماری(گروه یک) ۸۴ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۳-۱۶ ۸۵۰۰۰۰۰
نقشه کشی معماری (گروه دو) ۸۴ ساعت یکشنبه- سه شنبه ۸-۱۱ ۸۵۰۰۰۰۰
(گروه یک) انیمیشن در معماری Lumion ۸۴ ساعت شنبه – دوشنبه ۱۶-۱۹ ۸۵۰۰۰۰۰
(گروه دو) انیمیشن در معماری Lumion ۸۴ ساعت یکشنبه- سه شنبه ۱۱-۱۴ ۸۵۰۰۰۰۰
Photoshop  برای عکاسان ۲۰ ساعت چهارشنبه ۲۰۱۸ ۲۰۰۰۰۰۰
آشنایی با InDesign ۲۰ ساعت پنجشنبه ۲۰۱۸ ۲۰۰۰۰۰۰
آشنایی با Fontlab ۲۰ ساعت پنجشنبه ۱۸۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰
آشنایی با Illustrator ۲۰ ساعت پنجشنبه ۱۸۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS ۲۰ ساعت سه‌شنبه ۲۰۱۸ ۲۰۰۰۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار Rhino ۱۶ ساعت چهارشنبه ۱۷۱۳ ۳۲۰۰۰۰۰
ویراستاری( ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت سه شنبه ۱۵-۱۸ ۲۸۰۰۰۰۰
ویراستاری (دوره یک) ۲۰ ساعت سه شنبه ۱۵-۱۷ ۲۵۰۰۰۰۰
ویراستاری (دوره دو) ۲۰ ساعت سه شنبه ۱۷-۱۹ ۲۵۰۰۰۰۰
گویندگی (خوانش، گویش) ۱۲ ساعت *** *** ***
نویسندگی ۱ ۲۰ ساعت یکشنبه ۱۵-۱۷ ۱۸۰۰۰۰۰
نویسندگی ۲ ۲۰ ساعت یکشنبه ۱۷-۱۹ ۱۹۰۰۰۰۰
نام دوره طول دوره زمان برگزاری ساعت شهریه (ریال)
ایده پردازی زیورآلات دست ساز(گروه یک) ۱۲ ساعت سه شنبه – پنجشنبه ۱۰٫۳۰-۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰
ایده پردازی زیورآلات دست ساز(گروه دو) ۱۲ ساعت سه شنبه – پنجشنبه ۱۷-۱۵٫۳۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
ایده پردازی زیورآلات دست ساز(گروه یک) ۱۲ ساعت سه شنبه – پنجشنبه ۱۲-۱۰٫۳۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
ایده پردازی زیورآلات تحت نرم افزار (گروه دو) ۱۲ ساعت سه شنبه – پنجشنبه ۱۸٫۳۰-۱۷ ۱۰۰۰۰۰۰۰
جواهر سازی مهره ای ۱(گروه یک) ۴۵ ساعت دوشنبه – چهارشنبه ۱۱-۸ ۱۵۰۰۰۰۰۰
جواهر سازی مهره ای۱ (گروه دو) ۴۵ ساعت دوشنبه – چهارشنبه ۱۶-۱۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰
جواهر سازی مهره ای۲ (گروه یک) ۴۵ ساعت دوشنبه – چهارشنبه ۱۴-۱۱ ۱۵۰۰۰۰۰۰
جواهر سازی مهره ای۲(گروه دو) ۴۵ ساعت دوشنبه – چهارشنبه ۱۹-۱۶ ۱۵۰۰۰۰۰۰
طلاسازی (مقدماتی)(گروه یک) ۲۷ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۹-۱۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰
طلاسازی (پیشرفته)(گروه دو) ۲۷ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۶-۱۳ ۲۱۰۰۰۰۰۰
طلاسازی (ژورنال سازی)(گروه سه) ۲۷ ساعت یکشنبه – سه شنبه ۱۳-۱۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰
نام دوره طول دوره زمان برگزاری ساعت شهریه (ریال)
طراحی ۳۰ ساعت دوشنبه ۱۰۱۳ ۲۵۰۰۰۰۰
نقّاشی ۳۰ ساعت سه­شنبه ۱۵۱۸ ۲۵۰۰۰۰۰
نقّاشی ۳۰ ساعت دوشنبه ۱۴۱۷ ۲۵۰۰۰۰۰
نگارگری، تذهیب ۳۲ ساعت دوشنبه ۱۴۱۹ ۲۸۰۰۰۰۰
نگارگری، تذهیب ۳۰ ساعت چهارشنبه ۱۴-۱۷ ۲۸۰۰۰۰۰
طراحی فرش ۲۱ ساعت چهارشنبه ۱۷-۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت شنبه ۱۶۱۹ ۲۵۰۰۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت دوشنبه ۹۱۲ ۲۵۰۰۰۰۰
تذهیب ۲۰ ساعت شنبه ۱۴۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰
عکّاسی پایه ۲۰ ساعت چهارشنبه ۱۶۱۸ ۲۴۰٫۰۰۰
عکّاسی دیجیتال (طبیعت،مستند اجتماعی،کودک و..) ۳۰ ساعت سه شنبه ۱۶۱۹ ۲۵۰۰۰۰۰
طراحی پوستر مقدّماتی ۲۰ ساعت دوشنبه ۱۷۱۹ ۲۰۰۰۰۰۰
نقاشی‌خط ۲۴ ساعت سه‌شنبه ۱۶۱۹ ۲۵۰۰۰۰۰
طراحی حروف فارسی ۲۰ ساعت چهارشنبه ۱۸-۱۶ ۲۵۰۰۰۰۰
صفحه‌آرایی مقدّماتی ۲۰ ساعت چهارشنبه ۱۷۱۹ ۲۰۰۰۰۰۰
طراحی لوگو مقدّماتی ۲۰ ساعت پنجشنبه ۱۴۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰
نام دوره طول دوره زمان برگزاری ساعت شهریه (ریال)
تئوری موسیقی ۲۰ ساعت چهارشنبه ۸-۱۰ ۱۸۰۰۰۰۰
کارگاه درک و دریافت موسیقی (ایرانی و کلاسیک) ۱۲ ساعت شنبه ۹۱۲ ۱۸۰۰۰۰۰
نوازندگی ساز ایرانی (۱۲جلسه نیم ساعته به طور خصوصی)
تار، سه­تار ۶ ساعت شنبه ۱۰۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
سنتور ۶ ساعت شنبه ۱۹-۱۲ ۳۶۰۰۰۰۰
عود، تار، سه­تار ۶ ساعت دوشنبه ۱۰۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
دف، تنبک ۶ ساعت یکشنبه ۱۹-۹ ۳۶۰۰۰۰۰
نی، سلفژ ۶ ساعت دوشنبه ۱۷-۱۴ ۳۶۰۰۰۰۰
نوازندگی ساز جهانی (۱۲جلسه نیم ساعته به طور خصوصی)
گیتار ۶ ساعت یکشنبه ۹۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
پیانو ۶ ساعت یکشنبه ۹-۱۸ ۳۶۰۰۰۰۰
ویلن ۶ ساعت دوشنبه ۹-۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
گیتار ۶ ساعت دوشنبه ۱۲۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
ویلن ۶ ساعت سه شنبه ۹-۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
سازدهنی، سلفژ ۶ ساعت چهارشنبه ۹-۱۹ ۳۶۰۰۰۰۰
پیانو ۶ ساعت شنبه ۱۹-۹ ۳۶۰۰۰۰۰
پیانو ۶ ساعت سه شنبه ۱۹-۱۱ ۳۶۰۰۰۰۰
صدابرداری و میکس و مسترینگ ۱۲ساعت چهارشنبه ۱۴-۱۶ ۳۶۰۰۰۰۰
نام دوره طول دوره زمان برگزاری ساعت شهریه (تومان)
کارگاه مهارت‌های اطلاع‌یابی ۱۰ ساعت پنجشنبه (دو هفته) ۱۹۱۴ ۱۲۰٫۰۰۰
کارگاه طراحی پرپوزال ۱۰ ساعت پنجشنبه (دو هفته) ۱۹۱۴ ۱۲۰٫۰۰۰
کارگاه نگارش مقدمه در متون پژوهشی ۱۰ ساعت پنجشنبه (دو هفته) ۱۹۱۴ ۱۲۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کمّی ۲۰ ساعت دو‌شنبه (۵ هفته) ۱۵۱۹ ۲۵۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کیفی ۲۰ ساعت سه‌شنبه (۵ هفته) ۱۵۱۹ ۲۵۰٫۰۰۰
SPSS مقدّماتی ۱۶ ساعت دوشنبه (۴ هفته) ۱۲۱۶ ۲۰۰٫۰۰۰
SPSS پیشرفته ۲۴ ساعت دوشنبه (۶ هفته) ۱۲۱۶ ۲۵۰٫۰۰۰
مهارت­های تدوین و نگارش پروپوزال ۸ ساعت یکشنبه (۲ هفته) ۹۰٫۰۰۰
توضیح: بیان طرح پژوهش، مقدمه، بیان مسئله، تعاریف عملیاتی، پرسش های اساسی، روش پژوهش، نگارش ادبیات، نگارش پیشینه، مراحل
استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان­نامه، رساله و طرح پژوهشی ۸ ساعت چهارشنبه (۲ هفته) ۹۰٫۰۰۰
توضیح: چگونه نکات کلیدی یک پایان نامه را در قالب یک مقاله به صورت مختصر و مفید و مورد تایید سردبیر و داوران نهایی درآوریم
آشنایی با انواع چکیده و شیوه چکیده نویسی در مقالات و پایان­نامه­ها ۸ ساعت چهارشنبه (۲ هفته) ۹۰٫۰۰۰
توضیح: نحوه ی نگارش چکیده ساختاریافته و غیرساختاریافته. نکات کلیدی و مهم، عامل اصلی پذیرش مقاله
مدیریت  استناددهی با استفاده از نرم­افزارها ر ۸ ساعت سه­شنبه (۲ هفته) ۹۰٫۰۰۰
توضیح: آشنایی و کار با نرم افزارهای استناددهی اندنوت، مندلی. آشنایی با انواع شیوه های استناددهی معتبر در مجلات علمی و پژوهشی
کارگاه آموزشی نرم‌افزار آماری SPSS و Smart PLS (مقدماتی) ۱۲ ساعت شنبه ۱۶۰٫۰۰۰
توضیح: نحوه ورود داده­ها و تعریف متغیرها، عملیات آماری توصیفی از داده­ها و جداول و نمودارهای فراوانی، معرفی و آموزش دستورهای کاربردی نرم­افزار برای آماده­سازی داده­ها، آزمون­های مقایسه­ای میانگین­ها، آزمون­های رابطه­ای داده­های اسمی، آزمون­های همبستگی، تحلیل رگرسیون ساده
کارگاه آموزشی نرم‌افزار آماری SPSS و Smart PLS (پیشرفته) ۶ ساعت شنبه ۱۴۰٫۰۰۰
توضیح: تحلیل رگرسیون چندگانه با اس­پی­اس­اس (SPSS)، مدل­سازی معادلات ساختاری با اسمارت­پی­ال­اس (Smart PLS)
اصول و روش دفاع از پروژه، پایان نامه و رساله ۱۲ ساعت دوشنبه ۱۴۱۸ ۱۲۰٫۰۰۰